Vallning/Herding

Genom århundradena har folket i Pyrenéerna livnärt sig på fårskötsel och till sin hjälp har de haft sin berger.  Rasen har formats av bergen och det är en ras som är framtagen för att klara av mycket tuffa förhållanden och avlad för att valla och vakta tjugofyra timmar om dygnet.

En Berger des Pyrénees är en kroppsvallare och går gärna nära fåren.  En berger har lätt att anpassa sig till flertalet situationer genom att använda olika arbetssätt och genom att visa prov på stort initiativtagande.  För att uppväga sin litenhet används skallet och även tänderna i situationer där det krävs.  Än idag kan man finna vallande bergers uppe i Pyrenéerna, och intresset för att valla med sin berger ökar nu även här i Sverige.

Rasklubben arrangerar vall-läger på Mårtensby gård för sina medlemmar på både vår och höst, och utöver det så erbjuder Kennel Dirgis ett kennel-läger på Mårtensby gård varje sommar.

Vallanlagstestet blev en officiell merit för rasen 2012 vilket har ökat intresset för att valla med sin berger.  Man kan läsa mer om vallanlagstest, tävlingar och träningar hos Intresseföreningen Kroppsvallarna.

(Klicka på valfri bild för bildspel)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s